רחוב סוקולוב, הרצליה

עירית הרצליה - פרס ראשון, 1993
היקף כ-100 דונם
תאור

ההצעה כוללת תכנון רעיוני למתחם רח' סוקולוב, פירוט למוקדי הפעילות השונים וכן הצעה למדרחוב עירוני בשדרות חן.

בשלב התחרות הוצעה שיטה לשיפוץ חזיתות הרחוב ,וכן, לחתך הרחוב הכולל קולונדות לאורך החזית המסחרית.

לאחר שלב התחרות נקבעה תכנית יישום, אשר בוצעה בשלבים.