הכניסה לעיר, בית שמש

תחרות אדריכלית פומבית
תאור

הצעת הבינוי מציגה מירקם שימושים מגוון הקושר בין חלקי העיר השונים.

במרכז ממוקמת ככר העיר, "ככר השמש", אשר אליה "נשפכים" הרחובות מתוך השכונות שבהיקפה.

במקביל לרחוב הכניסה לעיר ובסמוך לפארק המרכזי ממוקמת טיילת נופית המחברת בין מלון שער העיר ובין "ככר השמש".

אקוודוקט המגשר בין שני צידי הואדי מאפשר נגישות טובה לכל מבני הציבור אשר במרכז, ומתחבר לשפה האדריכלית הבונה את המעברים המקורים שבהיקף הככר הראשית.