קריית הממשלה, ירושלים

משרד האוצר - פרס שני, 2010
היקף 200,000 מ"ר
תאור

מתחם משרדי הממשלה המפוזרים היום במספר מבנים ללא קשר בניהם, יהפוך למוקד עירוני ומרכז פעילויות, כחלק מרצף עירוני.

תוספת הבנייה לבניינים ההיסטוריים (בתכנון יוסף קלרווין ) תיצור מרחב עירוני חדש המחבר בין ככר המוזאונים לכיכר הממשלה.

המרחב העירוני החדש יתוכנן כפארק לינארי אשר בדופן אחד שלו "שערי כניסה" למשרדי הממשלה ובדופן המקבילה "מרפסות" לנוף ולקריית המוזאונים.

השפה האדריכלית מתבטאת ע"י גושי הבניה החדשים "המונחים" ע"ג קומה מסחרית המהווה את דופן הפארק. קריית הממשלה תהיה נגישה וזמינה לקהל הרחב, אך יחד עם זאת תאפשר תפקוד מבוקר לאזורי המשרדים.

ההצעה הוגשה במשותף עם אדריכל פטר קינן.