חוות מור, קריית מלאכי

משרד הבינוי והשיכון - פרס שני בתחרות מוזמנים, 2002
היקף כ-1000 יח"ד ומבני ציבור
תאור

השכונה יוצרת מירקם עירוני, הבנוי מתמהיל סוגי בניה שונים מבניה צמודת קרקע ועד לבניה רוויה.

כמו כן, מוצעת רשת עירונית הפרוסה על המבנה הטופוגרפי המיוחד הכוללת הררכיה של רחובות עירוניים מהשדרה הראשית ועד לסימטא המקומית.

מבני הציבור מפוזרים במירקם העירוני ומעשירים את הפעילות ברחובות ובמוקדים הראשיים.