צוות

oferיחיאל קורין בעלים

1970-1975 B.arch , הטכניון חיפה

1975-1985 שותף במשרד יער אדריכלים

1987-1994 הוראת תכנון בפקולטה לאדריכלות, טכניון

1994 מרצה בכיר בביה"ס לאדריכלות, אוניברסיטת תל-אביב

2005 הקמת חברת יער-קורין, ניהול ותכנון בע"מ

1985 הקמת קורין יחיאל אדריכלים

 

haniחני ניצן אדריכלית

2001-2006 B.arch, אוניברסיטת ת"א

2007 קורין אדריכלים

 

oferגיא אורצקי אדריכל

2002-2007 B.arch ,אוניברסיטת ת"א

2010-2012 ME ייזום וניהול עסקי בנייה, הטכניון

2007 קורין אדריכלים

 

sheliשלי דגני אדריכלית

2005-2010 B.arch, המרכז האוניברסיטאי אריאל

2011 קורין אדריכלים

 

mosheמשה בן דוד הנדסאי

2007-2010 הנדסאי אדריכלות, אורט כפר סבא

2010 קורין אדריכלים

 

oferעפר קורין אדריכל

2002-2008 B.arch, אוניברסיטת ת"א

2013 קורין אדריכלים

 

ilanitאילנית סלומון מנהלת משרד

2006-2011 BA בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

2011 קורין אדריכלים