רחוב סוקולוב, הרצליה

המזמין עיריית הרצליה
היקף כ- 106 דונם
סטטוס בוצע, 1993-2001
תאור

הפרויקט שזכה מקום ראשון בתחרות פומבית, מציג עקרונות להחייאה וחידוש המרכז העירוני של הרצליה. עקרונות העיצוב האורבני תורגמו לתכנית בנין ערים של הרחוב וסביבתו, הכוללת הנחיות לעיצוב חזית הרחוב והשפה האדריכלית שלאורכו.

במסגרת הפרויקט תוכננה מחדש הכיכר הראשית ברחוב ובוצעו חידוש ושימור של המבנה ההיסטורי של בית הכנסת הגדול (בתכנון המקורי של ריכרד קאופמן ).

בהמשך, נעשו שינויים במערכת התנועה בשדרות חן כחלק מהפיכתה למדרחוב עירוני ראשי.
בפרויקט הוצגה שפה האדריכלית המצטטת מהערכים ההיסטוריים שליוו את עברה של העיר : שלוב של אבן הכורכר , מערכת הובלת המים והפרדס, תמונות מימיה הראשונים של העיר ועוד.
בנוסף, הוכנה ואושרה תב"ע לקטע בו ממוקם מבנה העיריה ההיסטורי.

הבינוי המוצע כולל שימושים מגוונים: מגורים, מסחר ובנין העיריה לשמור סביב ככר עירונית.

הכיכר העירונית המקיפה את בית העיריה מהווה אחד ממוקדי הפעילות החשובים של מתחם רח' סוקולוב.