פסגת זאב, ירושלים

המזמין משרד הבינוי והשיכון
היקף כ- 3000 יח"ד
סטטוס בוצע, 1984-1998
תאור

פסגת זאב היא השכונה הראשונה שנבנתה במסגרת תכנון אזור "צפון ירושלים ".

המירקם העירוני תוכנן כמערכת משולבת של פעילויות מגוונות : מגורים, תעסוקה, מסחר, חינוך ובילוי על גבי רשת עירונית. כל הפעיליויות הללו (כולל תנועת רכב והולכי רגל )שזורות אלו באלו ללא הפרדה מלאכותית ל"אזורים " שהיתה מקובלת בשיכון הציבורי עד אז.

עיצוב הרחוב מבוסס על בנוי רציף היוצר את החללים העירוניים המסורתיים – הסמטה, הרחוב, השדרה, הכיכר והפארק העירוני.

הפרויקט תוכנן במסגרת שותפות במשרד יער אדריכלים.