מתחם מרגוזה וחידוש מבנים, יפו

המזמין ממ"י, עיריית ת"א
היקף כ- 1050 יח"ד וכ 120,000 מ"ר מסחר
סטטוס בוצע, 1990-1995
תאור

המתחם ממוקם ממזרח ליפו העתיקה, ממערב לשדרות ירושלים ומדרום לרח' יהודה הימית. חשיבותו של המקום בהיותו "חצר אחורית" של יפו העתיקה וכן, "פרק חיבור" לחלקים שונים של העיר. מורכבותו של המתחם מתבטאת בשימושים השונים המרכיבים אותו: מגורים, משרדים, תעשיה, שוק, פונקציות ציבוריות ושטחים פתוחים.

תכנית הבינוי, שהיוותה נספח לתב"ע, חיברה את כל המערכות העירוניות המרכיבות את המתחם למרקם עירוני שלם. הושלמו ה"איים" החסרים, חוברו מערכות הולכי הרגל והתנועה, וניתנו זכויות בניה להשלמות הבניינים, כדי ליצור דפנות עירוניות לרחובות.

פותחה שיטה למתן זכויות הבניה בתוך "תחום הבניה המרבי" במרחב, יחד עם הגדרת שפה אדריכלית והוראות בינוי מחייבות- לאזור הנושק ליפו ולחלקים עירוניים אחרים.

בנוסף, בוצעו תכניות למבנים בעלי ערך שימורי . התכנון האדריכלי כלל חיזוק קונסטרוקטיבי, וכן, שינויים מהותיים בארגון הפנימי של המבנים, תוך שמירה על הפרטים והשפה האדריכלית של הבניה המקומית.

התב"ע נעשתה במשותף עם אדריכל דני לזר.