אתר זיכרון, רדז'יוילוב

המזמין קהילת יוצאי רדז'יוילוב
היקף כ-10 דונם
סטטוס בוצע, 2004
תאור

האתר ממוקם ביער סמוך לעיירה רדז'יוילוב אשר באוקריאינה.
האלמנטים הבנויים מקיפים את בורות ההריגה בהם נרצחו כ-4200 מתושבי העיירה ויוצרים מקום-זיכרון לנספים.

חלל ההתכנסות עם ההכוונה לצירי הבורות מאפשר מקום התייחדות עם הנרצחים. השבילים הנעלמים לתוך היער וגזעי העץ הכרותים, מדגישים את סיפור המקום.

האתר כולל אנדרטה קיימת, גבעה פירמידלית, המשתלבת באלמנטים החדשים שנוספו למקום.