חטיבת ביניים, טייבה

המזמין עיריית טייבה
היקף 16 כיתות וחדרי ספח
סטטוס בוצע, 2007
תאור

בית הספר ממוקם במגרש בעל שפועים חזקים. בתי הכיתות מתוכננים סביב מערכת מדורגת של חצרות פנימיות תוך שילוב מוטיבים של האדריכלות המקומית. החצרות הפנימיות האמפיתאטרליות משמשות לכנוסים ואירועים בית ספריים.

חזיתות המבנה מחופות אבן ומשתלבות עם המרקם הקיים, וכל קירותיו הפונים לחצרות בעלי גמר טיח צבעוני.

מערכת התנועה מורכבת מציר אופקי הקושר את הכניסה לחצר הראשונה ומציר אנכי המהווה קשר בין מפלסי המבנה השונים. תנועת התלמידים במערכת המדרגות הפתוחה לחצרות, מאפשרת נגישות טובה לכל חלקי המבנה.

השפה האדריכלית שפותחה התאימה לבנייתו בשלבים: הפרקים אשר בין שלבי הבניה משמשים את מערכת התנועה וצבועים בגווני קירות הפנים.