המשתלה, תל אביב

המזמין עירית תל אביב, חברת מבני תעשיה
היקף כ- 1200 יח"ד
סטטוס בוצע, 1993-2002
תאור

בפרויקט זה היה המשרד מלווה ומנחה של מתכנני הבתים לאורך כל הקמתה של השכונה. תפקיד זה כלל הנחיות בשלב התכנון המוקדם, בעיקר לאופן הבינוי והעמדת הבתים ושילובם ברחוב ובשכונה, בהתאם לכוונות מתכנני התב"ע.

בהמשך, התייחס הליווי לעיצוב הבתים ופרטי הגמר. למרות ריבוי האדריכלים והמבננים השונים שבוצעו ע"י חברות בניה שונות , נשמרה בשכונה שפה אדריכלית אחידה, תוך עיצוב מוקפד של אלמנטים ופרטים ועיצוב קו הרקיע של השכונה כולה.

שכונת המגורים בתכנון יער אדריכלים תוכננה בשפה אדריכלית המתייחסת לאדריכלות "העיר הלבנה" באופיו העירוני של הבינוי ,בקנה-המידה של הבניינים, באלמנטים הארכיטקטוניים וחומרי הגמר.