תכנית מתאר, אלעד

המזמין משרד הפנים
היקף 53,000 נפש, 3,500 דונם
סטטוס בתכנון, 2010
תאור

התוכנית כוללת ניתוח מעמיק של המצב הקיים על כל היבטיו, פיתוח הפרוגרמה והחזון, הכנת התכנית וכל נספחיה.

התכנית הוצגה בכל ועדות ההיגוי והעבודה, ונמצאת עתה בשלבי ההגשה לוועדות.

תכנון העיר וגבולותיה החדשים התייחס בצורה מעמיקה לכל ההיבטים הסביבתיים והנופיים, והציע פתרונות מאוזנים המקובלים ע"י הגופים השונים.

הפרויקט תוכנן במשותף עם אד' שרי קלאוס.