שכונה ד' 2, בית שמש

המזמין משרד הבינוי והשיכון
היקף 1,450 יח"ד, 800 דונם
סטטוס מתן תוקף, 2013
תאור

התוכנית היא חלק מרובע עירוני חדש המתוכנן בחלק הדרומי של בית שמש.

האתר ממוקם בשטח הררי, סמוך לאתר ארכאולוגי.

התכנית רגישה לכל ההיבטים הסביבתיים והפרוגרמתיים, ויוצרת מרקם מיוחד של מגורים ומבני ציבור.

התכנית הוגשה לוועדות במתכונת המכוונת ושמשה פיילוט לאתרים אחרים ברובע.