מרכז עירוני, לוד

המזמין עיריית לוד/משרד הבינוי והשיכון
היקף כ- 50 דונם
סטטוס בוצע, 1987
תאור

הפרויקט נעשה כחלק מבינוי כולל לשיקום והתחדשות מרכז לוד, "לב לוד", במסגרת פרויקט שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון ועיריית לוד.

הבינוי המוצע מגדיר משולש רחובות: רחוב הנשיא ,רח' גרטבול ורח' שאול המלך כ"לב לוד". כל צלע של המשולש מהווה ציר פעילות עירוני . בפגישת הרחובות, בקודקודי המשולש, שלושה מוקדים עירוניים חשובים:

במוקד אחד – הכיכר העירונית המרכזית ,כיכר הקומנדו, אשר בה בית העיריה ,בתי מגורים ומסחר .הבינוי מציע תוספת קומות מגורים סביב הכיכר. במוקד השני- כיכר הכניסה למרכז העיר, עיצוב שער עירוני וכו'. במוקד השלישי – כיכר מסחרית.

אחת מצלעות המשולש היא רחוב גרטבול , המהווה נקודת פגישה של מירקם מגורים ומסחר ישן ,עם בתי מגורים חדשים יותר.

עיקר המאמצים בעיצוב המדרחוב הושקעו בהגדרה ועיצוב של רחוב כחלל עירוני. ברחוב תוכנן מבנה מרחבי בקטע אשר אינו מבונה בדפנותיו. במרכז הרחוב תוכננה קולונדה מסחרית ,לאורך חזית חנויות קיימת. השפה הארכיטקטונית של המבנה המרחבי והקולונדה אחידה. חומרי הבניה-לבני סיליקט וטיח חלק, שהם חומר הגמר בבתי המגורים הסמוכים.

התכנון כלל גם עיצוב מלא של חזיתות הבתים בדפנות הרחוב.
הפרויקט נעשה במשותף עם אדריכל דני לזר.